event image event image

XXI Spotkanie Techniczne Przedstawicieli Transportu OSD i OSP

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza na

XXI Spotkanie Techniczne Przedstawicieli Transportu OSD i OSP

które odbędzie się w dniach 22-24 maja 2019 r. w Bielsku-Białej.

W programie spotkania przewidujemy między innymi wymianę doświadczeń wynikających z eksploatacji w Przedsiębiorstwach Przesyłu/Dystrybucji/Obrotu energią elektryczną pojazdów i samochodowego sprzętu specjalistycznego, omówienie aktualnych problemów z dziedziny transportu samochodowego, a także prezentację aktualnej oferty rynkowej pojazdów dla branży energetycznej. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa pojazdów użytkowych przystosowanych do wymagań elektroenergetyki zawodowej a także osprzętu stosowanego w ww. pojazdach.

Spotkanie adresowane jest do specjalistów odpowiedzialnych za zakupy i eksploatację pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach energetycznych oraz do producentów i dostawców takich pojazdów. Nowym elementem tegorocznego spotkania będzie możliwość zaprezentowania pojazdów na torze do doskonalenia techniki jazdy.

Wszyscy Uczestnicy spotkania zakwaterowani zostaną w Hotelu Dębowiec (Al. Armii Krajowej 220, Bielsko-Biała), mieszczącym się na terenie ZIAD Bielsko-Biała SA. W tym miejscu zlokalizowane zostaną także wystawy pojazdów i sprzętu dla energetyki.

Szczegółowy program spotkania opublikowany zostanie w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszmy do udziału w spotkaniu!