event image event image

XX Jubileuszowe Spotkanie Techniczne Przedstawicieli Transportu

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza na

XX Jubileuszowe Spotkanie Techniczne Przedstawicieli Transportu

które odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018 r. w Mszczonowie.

W programie spotkania przewidujemy między innymi wymianę doświadczeń wynikających z eksploatacji w Przedsiębiorstwach Przesyłu/Dystrybucji/Obrotu energią elektryczną pojazdów i samochodowego sprzętu specjalistycznego, omówienie aktualnych problemów z dziedziny transportu samochodowego, a także prezentację aktualnej oferty rynkowej pojazdów dla branży energetycznej. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa pojazdów użytkowych przystosowanych do wymagań elektroenergetyki zawodowej a także osprzętu stosowanego w ww. pojazdach.

Spotkanie adresowane jest do specjalistów odpowiedzialnych za zakupy i eksploatację pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach energetycznych oraz do producentów i dostawców takich pojazdów. Nowym elementem tegorocznego spotkania będzie możliwość zaprezentowania pojazdów na torze do doskonalenia techniki jazdy.

Serdecznie zapraszmy do udziału w spotkaniu!