event image event image

Spotkanie techniczne przedstawicieli transportu

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza na konferencji

Spotkanie techniczne przedstawicieli transportu

która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. w Łazach.

W programie spotkania przewidziano między innymi wymianę doświadczeń wynikających z eksploatacji w Przedsiębiorstwach Przesyłu/Dystrybucji/Obrotu energii elektrycznej pojazdów i samochodowego sprzętu specjalistycznego, omówienie aktualnych problemów z dziedziny transportu samochodowego, a także prezentację aktualnej oferty rynkowej pojazdów dla branży energetycznej. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa pojazdów użytkowych przystosowanych do wymagań elektroenergetyki zawodowej a także osprzętu stosowanego w ww. pojazdach.

Spotkanie adresowane jest do specjalistów odpowiedzialnych za zakupy i eksploatację pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach energetycznych oraz do producentów i dostawców takich pojazdów.